Van school naar kindcentrum in ontwikkeling.

Beleef kindcentrum de Dompelaar: veiligheid, transparantie, professionaliteit, ontwikkeling en plezier. Breed in aanbod voor elk kind, "samen anders"!
 


Het kindcentrum is gehuisvest in gebouw de Dompelaar. Het kindcentrum bestaat uit een aantal kernpartners waaronder de basisschool, peuterspeelzaal en de bibliotheek op school. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting aan het buurthuis, de Rabobank, het jeugdhonk, Fysiomix, verloskundige Natal en het consultatiebureau. Samen met onze partners hebben we een gebouw gerealiseerd waarin iedereen welkom is: de kinderen, de ouders en de samenleving. We hebben  de doelstelling  om onderling samenwerking te bevorderen. Daarvoor organiseren we dagarrangementen in samenspraak met sport- en muziekverenigingen. Dit zijn activiteiten zoals culturele activiteiten en naschoolse activiteiten. Door de samenwerking ontstaan er betere ontwikkelingsmogelijkheden speciaal voor de jeugd , maar ook voor de hele bevolking in Elsendorp en omgeving.  Onze visie is een doorgaande lijn voor kinderen van 2-13 jaar. Het kindcentrum is partner van Stichting beheer Brede School de Dompelaar. De actieve rol van het kindcentrum binnen de Elsendorpse samenleving mag hiermee duidelijk zijn.

Missie, visie, waarden
We gaan voor kwaliteit!
Waar staan we als kindcentrum voor ?
* Samen vieren, leren, werken, spelen met plezier.
* Vergroten van zelfstandigheid.
* Verantwoording leren dragen.
* Respectvol omgaan met elkaar en de wereld om ons heen d.m.v. het thema: LIKE ME.
* Stimuleren van een probleemoplossend vermogen.
* Een enthousiast team dat open staat voor ontwikkeling.
* Ouderbetrokkenheid.
* Samenwerken met de ketenpartners.

Het onderwijs en de opvang
* We ontwikkelen ons tot een brede zorgschool met een doorgaande lijn van 2-13 jaar (zie ook op onze website de informatie met betrekking tot passend onderwijs).
* Betekenisvol onderwijs en opvang.
* Opbrengstgericht onderwijs.
* Een goede zorgstructuur.
* Moderne leermiddelen.
* Structurele aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden.De resultaten
* We gaan voor (boven) gemiddelde resultaten; de gemiddelde Citoscore op de eindtoets van de afgelopen vijf jaar ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.
* Een veilige leer- en leefomgeving voor alle kinderen.
* Kinderen hebben een ontwikkeling doorgemaakt m.b.t. de 21e-eeuwse vaardigheden.

                                                                                                                                     


                   ​