Binnen ons kindcentrum hebben we peuterwerk. We hebben geen buitenschoolse opvang meer vanaf schooljaar 2017-2018 omdat er twee kinderopvangorganisaties zijn in Elsendorp waarmee we samenwerken die buitenschoolse opvang en kinderopvang aanbieden namelijk:
Kinderopvang Elsendorp,  www.kinderopvang-elsendorp.nl
Hiep Hooi: www.hiep-hooi.nl

 

Peuterspeelzaal de Dompelaar
St.Janstraat 49-51,
5424 TS Elsendorp
088-0088537
LRK-nummer: 990685445
Directeur kindcentrum: Mireille Janssen