Kindcentrum de Dompelaar
St. Janstraat 49-51 5424 TS Elsendorp t.0492-359006 e.directie@dedompelaar.nl
KINDCENTRUM

Beleef Kindcentrum De Dompelaar: veiligheid, transparantie, professionaliteit, ontwikkeling en plezier. Breed in aanbod voor elk kind, "samen anders"!
 


Het kindcentrum is gehuisvest in gebouw De Dompelaar. Het gebouw biedt huisvesting aan het kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit een aantal kernpartners waaronder de basisschool, peuterspeelzaal en de Bibliotheek op School. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting aan het Buurthuis, de Rabobank, het Jeugdhonk, Fysiomix, verloskundige Natal en het consulatiebureau. Samen met onze partners hebben we een gebouw gerealiseerd waar iedereen welkom is: de kinderen, de ouders en de samenleving  waarbij we de doelstelling hebben om onderling samenwerking te bevorderen waarbij activiteiten worden georganiseerd zoals dagarrangementen in samenspraak met sport- en muziekverenigingen, culturele activiteiten en naschoolse activiteiten. Door de samenwerking ontstaan er betere ontwikkelingsmogelijkheden speciaal voor de jeugd , maar ook voor de hele bevolking in Elsendorp en omgeving.  Onze visie is een doorgaande lijn voor kinderen van 2-18 jaar.Het kindcentrum is partner van Stichting beheer Brede School De Dompelaar.De actieve rol van het kindcentrum binnen de Elsendorpse samenleving mag hiermee duidelijk zijn.

Missie, visie, waarden
We gaan voor kwaliteit!
Waar staan we als kindcentrum voor ?
* Samen vieren, leren, werken, spelen met plezier.
* Vergroten van zelfstandigheid.
* Verantwoording leren dragen.
* Respectvol omgaan met elkaar en de wereld om ons heen dmv het thema: LIKE ME.
* Stimuleren van een probleemoplossend vermogen.
* Een enthousiast team dat open staat voor ontwikkeling.
* Ouderbetrokkenheid.
* Samenwerken met de ketenpartners.

Het onderwijs en de opvang
* We ontwikkelen ons tot een brede zorgschool met een doorgaande lijn van 2-13 jaar (zie ook op onze website de informatie met betrekking tot passend onderwijs).
* Betekenisvol onderwijs en opvang.
* Opbrengstgericht onderwijs.
* Een goede zorgstructuur.
* Moderne leermiddelen.
* Structurele aandacht voor 21e eewse vaardigheden.De resultaten
* We gaan voor (boven) gemiddelde resultaten; de gemiddelde eindcito score van de afgelopen vijf jaar ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.
* Een veilige leer- en leefomgeving voor alle kinderen.
* Kinderen hebben een ontwikkeling doorgemaakt mbt de 21e eeuwse vaardigheden.

                                                                                                                                     


                   ​