Welkom bij de bibliotheek in de Dompelaar.

Bibliotheek op school
Bibliotheek de Lage Beemden te Gemert is met alle basisscholen binnen de gemeente een samenwerking  gestart die vorm krijgt in het project Bibliotheek op School (BOS).  Door op deze link te klikken weet je welke boeken er in Elsendorp te lenen zijn:
https://dedompelaar.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Doelstellingen van de Bibliotheek op School zijn:
  1. Het verbeteren van de taal- en leesvaardigheid.
  2. Het verbeteren van de mediawijsheid.
  3. Het verruimen van de expertise van leerkrachten en ouders om zo kinderen van 4-12 jaar voor te bereiden op volwaardige deelname aan de maatschappij als kritische en zelfredzame burgers.
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn op school leescoördinatoren opgeleid die samenwerken met de lees- en mediaconsulente van de bibliotheek. Zij stimuleren, activeren en organiseren rondom leesbevordering en mediawijsheid. Op kindcentrum De Dompelaar zijn dit Ria Buuts, Irene Vloet, Carin Kremers en Trude Kordewinders.
De bibliotheek wordt bemand door vrijwilligers uit Elsendorp. Zij worden daarbij ondersteund door leerlingen uit groep 7/8.

Openingstijden:
  • Maandagmiddag van 13.15 - 15.00 uur
  • Donderdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur
De kinderen worden onder schooltijd in de gelegenheid gesteld boeken te zoeken en te lenen. Deze boeken mogen ook mee naar huis genomen worden.
Op maandagmiddag zijn groep 1/2 en groep 7/8 aan de beurt om nieuwe boeken te zoeken. Op donderdagmorgen zijn de groepen 3/4 en 5/6 aan de beurt.
Ook de peuterspeelzaal komt met de kinderen op donderdagmorgen boeken lenen.