Activiteitenplan KCR 2019-2020

Activiteitenplan KCR 2019-2020
 

 
Vergaderdata Doelgroep Onderwerp Instemming
Advies
Bespreken
1
Dinsdag
24-09-2019
Peuterwerk Pedagogisch beleidsplan A
Kindcentrum Kindcentrumgids 2019-2020
Jaarplan 2019-2020
Beleid groepsoverstijgend werken
Concept Kindcentrumplan De Dompelaar
Activiteitenplan KCR 2019-2020
I
I
I
A
B
School    
2
Dinsdag
19-11-2019
Peuterwerk Pedagogisch beleidsplan
Aanpassing opvangtijden en lunch
Brief VVE
Nieuwe tarieven 2020 peuterwerk
A
A
A
B
Kindcentrum Terugkoppeling werkgroep groepsoverstijgend werken  
B
School Quickscan welzijn  personeel B
3
Woensdag
22-01-2020
Peuterwerk Inspectierapport B
Kindcentrum Tussenevaluatie jaarplan 2019-2020
Terugkoppeling werkgroep groen schoolplein
B
B
School    
4
Woensdag
25-03-2020
Peuterwerk Evaluatie 4-ogen principe A
Kindcentrum    
School    
5
Dinsdag
26-05-2020
Peuterwerk    
Kindcentrum Evaluatie formalisatie KCR
Evaluatie jaarplan 2019-2020
Terugkoppeling werkgroep schoolplein
Terugkoppeling werkgroep groepsoverstijgend werken
B
I
A
A
School Groeps- en schoolresultaten entree- en citotoets
Formatieplan 2020-2021
B
I
6
Maandag
27-06-2020
Peuterwerk Afsluiting  
Kindcentrum Afsluiting  
School Afsluiting