Een jaarplan geeft een beeld van de doelen en de acties die we als team hebben vastgesteld voor een jaar. Een jaarplan wordt twee maal per jaar in het team geëvalueerd. De jaarplannen komen voort uit het kindcentrumplan en de evaluaties.