Peuterspeelzaal de Dompelaar

Peuterspeelzaal de Dompelaar is gevestigd in MFA de Dompelaar, samen met de basisschool, de gymzaal, de bibliotheek en het buurthuis. MFA de Dompelaar is een belangrijke ontmoetingsplek voor alle bewoners van Elsendorp omdat hier alle activiteiten plaatsvinden. Veel ouderen bezoeken het ontmoetingscentrum en regelmatig komen de kinderen door een activiteit in contact met deze doelgroep. Zo wordt een verbinding gemaakt tussen jong en oud. De toegevoegde waarde van de peuterspeelzaal binnen ons kindcentrum is dat kinderen niet tot nauwelijks hoeven te wennen op het moment dat ze naar groep 1-2 gaan. Samen met groep 1-2 en groep 3-4 geeft de peuterspeelzaal invulling aan gezamenlijke thema's. Dit doen met behulp van Uk & Puk en Kleuterplein (programma's voor- en vroegschoolse educatie). Daarnaast hebben we drie thema's per jaar die we met het hele kindcentrum doen. Verder bieden wij op onze peuterspeelzaal dagdelen aanbieden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouders ervaren deze aspecten als meerwaarde ten opzichte van kinderopvang. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze peuterspeelzaal samen met uw kind!


Locatie en faciliteiten
Binnen de Dompelaar beschikken we over een grote groepsruimte, een aparte keuken/kantoor, kindertoiletjes en een binnenberging. Ook is er een ruime buitenruimte met zandbak, speeltoestel en berging. er werken twee vaste pedagogisch medewerkers elke ochtend (muv de dinsdag dan werkt er 1 vaste pedagogisch medewerker) met een vaste groep kinderen. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal zijn juffrouw Ria Buuts, juffrouw Moniek van de Vossenberg. Juffrouw Monique Moonen en juffrouw Elke Dinsbach (beide leerkrachten van groep 1-2) vallen in als pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal.

Openingstijden
Het peuterwerk is geopend op maandag-,  woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
Maandagmorgen en donderdagmorgen: 8:45-11:45 uur
Woensdag- en vrijdagmorgen: 8:45-12:15 uur
De peuters zijn 20 minuten voor aanvang van harte welkom met hun ouders/verzorgers.

Adres
St.Janstraat 49-51,
5424 TS Elsendorp
0492-359006
LRK-nummer: 990685445
directeur: Mireille Janssen
Mireille.janssen@stichtinggoo.nl
klantenservice stichting GOO:
088 008 8560 of postbus@stichtinggoo.nl
 

GGD Inspectierapport
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kinderopvang. Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over het peuterwerk in Elsendorp.
http://www.stichtinggoo.nl/httpwwwstichtinggoonlpagina37Peuterwerk
U vindt ook op deze website het meeste recente inspectierapport van de GGD