Het jaarverslag

Het jaarverslag geeft een beeld wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en welke resultaten we hebben bereikt. Tevens wordt de formatie voor het nieuwe schooljaar toegelicht en worden de speerpunten voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. Het jaarverslag wordt aan het einde van het schooljaar gepresenteerd door betrokkenen voor alle ouders van het kindcentrum en belangstellenden.
Voor het jaarverslag van 2019-2020 verwijzen wij u door naar de evaluatie van het jaarplan 2019-2020, hier kunt u terug vinden welke doelen wij ons gesteld hebben en wat we hier hiervan behaald hebben.