Leerlingenraad

Vijf keer per schooljaar praten vertegenwoordigers van de leerlingen van de bovenbouw met de directie van het kindcentrum. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: Hoe is de sfeer op school, hoe gaan we met elkaar om, wat vind je van de vieringen, enz. Succesverhalen en verbeterpunten worden besproken. De inbreng van de leerlingen nemen we serieus. We proberen de leerlingen het gevoel van - medeverantwoordelijk zijn voor een goede sfeer op het kindcentrum- mee te geven. De leerlingen in de raad worden gekozen.
Wilt u weten waarom deze kinderen in de leerlingenraad wilden, kijk dan op https://padlet.com/directie33/leeringenraad20172018

Vertegenwoordigers dit schooljaar zijn:
Groep 8:
Jurre Maandag
Anne Lurling
Groep 7:
Job vd Munckhof
Dana Dunnett
Groep 6:
Loek van de Wijngaard
Isa Berens
Groep 5:
Isabelle vd Rijt
Robin Haegens