Van medezeggenschapsraad naar kindcentrumraad.

Verkiezingen medezeggenschapsraad april 2016

Twee ouders hebben zich opgegeven als kandidaat voor de medezeggenschapsraad. Dit zijn Pim Hoevenaars en Myrjam de Graaf. Omdat er twee beschikbare posities voor ouders zijn, betekent dit dat er géén verkiezingen worden gehouden.
Wij zijn blij met deze ouders en wensen hen veel succes de komende jaren!