Welkom in de peuter/kleutergroep.

De peuterspeelzaal heeft als doel om een zachte overgang voor de peuters en de kleuters te realiseren.

In de onderbouw werken we met thema's. Dit om de betrokkenheid te vergroten. Het thema staat centraal en de speel- en leeractiviteiten worden op niveau aangepast per groep. 
 
 
Wat is er allemaal te doen in de peuterspeelzaal?
 
In de peuter/kleutergroep vinden we het belangrijk dat er een fijn en veilig werkklimaat is. Hierbij gebruiken we onder andere het schoolproject "Like Me". Dit bereiken we met de methode "Kwink".
We zijn dit schooljaar gestart om de peuter/kleutergroep naar een hoger niveau te tillen. Dat houdt in dat onze samenwerking nog intensiever gaat worden.
Op dit moment werken we beiden met het observatiesysteem "Kijk".
Verder werken we ook samen op de volgende gebieden: dezelfde thema's  een gezamenlijke opening en /of sluiting per thema,  het Nationale Voorleesontbijt, het bibliotheekproject "Lezen is leuk", de weekvieringen, we eten samen fruit, we spelen samen buiten en we hebben een gezamenlijke schoolreis.
We willen het aanbod van  gecijferdheid (rekenen) en geletterdheid (taal) in de kleine kring aanpassen aan de onderwijsbehoefte van de peuter en de kleuter zodat de doorgaande ontwikkelingslijnen zichtbaar worden.
Er vindt altijd een warme overdracht plaats als de peuter naar de kleutergroep gaat. Vervolgens is er vijf keer per jaar een groot peuter/kleuteroverleg, dit naast de dagelijkse wisselwerking/voorbereidingen tussen pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1 en 2.

Verder zien wij mogelijkheden om met een peuter/kleuter groep een nog betere invulling te geven aan de voor- en vroegschoolse educatie om zo voor elk kind een passend aanbod te realiseren.