Kort overzicht schooltijden en data


Verkorte kalender 2019-2020
                                                                                           

Schooltijden:

Groep 1 t/m 8

8:30 - 14:45 uur op maandag, dinsdag en donderdag
8:30 - 12:30 uur op woensdag en vrijdag
We hanteren het continurooster, alle kinderen blijven over.

Gymrooster 2019/2020
Maandag               

8.30 u - 10.30 u groep 1
10.30 u - 11.30 u PSZ
12.45 u - 13.45 u groep 4/5/6
13.45 u - 14.45 u groep  7/8
 
Dinsdag                 
8.30 u - 11.30 u groep 1
10.30 u - 11.30 u PSZ
 
Woensdag             
 8.30 u -   9.30 u groep 1
 9.30 u - 10.00 u PSZ
 11.30 u - 12.30 u groep 2/3
  
Donderdag         
8.30 u - 10.30 u  groep 1
10.30 u - 11.30 u PSZ
12.45 u - 13.45 u groep 4/5/6
13.45 u - 14.45 u gr. 7/8
 
Vrijdag                  
8.30 u - 10.30 u groep 1
10.30 u - 11.30 u PSZ
11.30 u - 12.30 u groep 2/3

Muziekrooster 2019 /2020 ( 1 x in de twee weken)
08.45 u - 09.30  u groep 4/5/6
09.30 u - 10.00 u groep 1 / PSZ
10.00 u - 10.30 u groep 2/3
10.45 u - 11.30 u groep 7/8
 
Vakantierooster en vrije dagen / studiedagen 2019-2020
Eerste schooldag schooljaar 2019 / 2020: 19 augustus 2019

Herfstvakantie            : ma 14 oktober t/m vrij 18 oktober 2019
Kerstvakantie              : vr 20 december t/m vrij 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie     : ma 24 februari t/m vrij 28 februari 2020
Meivakantie                  : ma 27 april t/m vrij 8 mei 2020
Hemelvaart                   : do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020
Pinkstermaandag       : ma 1 juni 2020
Zomervakantie            : ma 13 juli t/m vrij 21 aug 2020

Deze studiedagen zijn voor school en niet voor de peuterspeelzaal.

Studiemiddag         
 - maandagmiddag 23 maart 2020
                     
Studiedagen      
- dinsdag 17 september 2019
- donderdag 31 oktober 2019
- vrijdag 6 december 2019
- dinsdag 28 januari 2020
- woensdag 20 mei 2020