Gezonde school

KC De Dompelaar is een Gezonde School. En daar zijn we trots op! Met het vignet Gezonde School laten we zien dat ons kindcentrum voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van Gezonde School

Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben wij als kindcentrum aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze kinderen.