Bibliotheek op School

Lezen is leuk én belangrijk. En we maken het heel makkelijk voor de kinderen, want de bibliotheek vind je in ons gebouw. En dat is handig, want lezen is belangrijk voor de ontwikkeling. Als je kind veel leest, wordt het taalvaardig, leert het verbanden leggen en wordt het wereldwijs. Daarom doet De Dompelaar mee met het landelijke project Bibliotheek op School (BOS).

Boeken voor alle kinderen
Onze speciaal opgeleide leescoördinatoren stimuleren leesbevordering en mediawijsheid.  Alle kinderen van kindcentrum De Dompelaar mogen onder schooltijd boeken lenen. Ook de pedagogisch medewerkers lenen boeken om voor te lezen in hun groep.

Openingstijden bibliotheek:
  • Maandagmiddag van 13.15 - 15.00 uur
  • Donderdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur
Meer informatie
Wil je meer informatie over de Bibliotheek op School of wil je de bibliotheek met eigen ogen zien? Je bent, samen met jouw kind, van harte welkom.

Ga direct naar de online catologus van Bibliotheek De Lage Beemden.