Like me

Samen werken aan een fijne sfeer voor iedereen. Dat is waar Like me voor staat. De werkgroep Like me wil, samen met de inwoners van Elsendorp, een veilige omgeving creëren voor kinderen. Een omgeving waar je 'echt' en 'eerlijk' mag en kan zijn.

Like me (je bent goed zoals je bent)
Iedereen hoort erbij
Kijk en kies. Wat doe jij?
Elkaar respecteren begint bij jou

Met elkaar, samen
Echt en eerlijk zijn

Ontmoeting en verbinding
Door actief deel te nemen aan de werkgroep willen we als Kindcentrum De Dompelaar laten zien dat wij achter Like me staan en respectvol met elkaar en de wereld omgaan. Samen met verenigingen uit het dorp gaan we op zoek naar ontmoeting en verbinding. Samen werken we aan de leefbaarheid in ons dorp. Dat betekent dat iedereen erbij hoort en wordt gerespecteerd waardoor we ons allen fijn en veilig kunnen voelen.

Er bestaat een werkgroep met deelnemers vanuit het kindcentrum en vanuit het dorp. Daarmee komen we enkele keren per jaar samen om te bepalen welke activiteiten we gaan organiseren en welke stappen we gaan zetten.

Kwink
Om nog sterker te laten zien waar we voor staan, werkt De Dompelaar met de methode KWINK. Een methode die helpt bij sociaal emotioneel leren. Met behulp van rollenspelen, filmpjes en de KWINK van de week, leert je kind emoties herkennen en opkomen voor zichzelf. Vooral tijdens de start van het nieuwe schooljaar wordt hier extra aandacht aan besteed.

Bewust de dag beleven
Onze dag op het kindcentrum begint met het bewust groeten en zien van alle kinderen. Tijdens een kringgesprek mogen de kinderen hun verhaal vertellen en geven we aandacht aan wat er speelt in het dorp en in de wereld. In de bovenbouw bespreken we ook het nieuws van de dag.

Op Kindcentrum De Dompelaar starten we de dag met een inlogger en sluiten de dag af met een uitlogger. Aan het einde van de dag wordt de dag geëvalueerd en gewaardeerd. We zorgen ervoor dat iedere dag elk kind wordt gezien en gehoord.